Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så fortsätter vi arbetet med att stötta unga människor med extra behov

Publicerad 2020-10-09 10:26
EU-projektet Din coach, som handlat om att hjälpa unga människor som behöver extra stöd, har nu avslutats.
Din coach startade 2017 och finansierades med pengar från Europeiska centralfonden, ESF.
 
Nu är det treåriga projektet avslutat.
 
Tanken med projektet har varit att stötta vissa unga personer som behöver extra hjälp för att kunna ta sig ut i samhället och hitta sin väg i livet.
 
- När projektet nu är avslutat gäller det att använda de delar som fungerade bra och ta dem vidare in i ordinarie verksamhet. Närmast ska vi ha en workshop för att göra just det, säger Anna-Lena Pettersson, avdelningschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
 
Anna Myhr, projektledare, kan du kortfattad beskriva vad Din coach har gått ut på?
- Din Coach har gått ut på att ta fram en modell för nära stöd för unga vuxna med en komplex situation. Stödet handlar om att med hjälp kunna närma sig arbetsliv, sysselsättning och samhällsliv och stärka sin självkänsla och delaktighet.
 
Hur många har fått hjälp genom Din coach?
- 33 individer.
 
Hur har det gått för dem?
- Flera har ökat närvaron i olika sysselsättningar såsom daglig verksamhet. Några har fått arbete, andra har börjat studera och några har påbörjat behandling inom vården.