Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hållbara Gotland-konferensen

Hållbara Gotland-programmets digitala slutkonferens gästas av projektledare och deltagare som delar med sig av sina erfarenheter och berättelser om vad programmet tillfört Gotland. Här kan du i efterhand ta del av den konferensen som genomfördes den 24 september 2020.

Del 1 - Välkommen till konferensen

I denna inledning av konferensen får du ta del av bakgrunden till och syftet med Hållbara Gotland-programmet. Du får även veta mer om vad som gjorde att Gotland tilldelades 100 miljoner kronor till olika utvecklingsprojekt och företagsstöd.

Moderatorer för konferensen är Karin Bill, strateg för attraktionskraft, och Malena Bendelin, landsbygdsutvecklingsstrateg, vid Region Gotlands avdelning för regional utveckling.

Medverkande i inledningen:

Karin Bill, strateg för attraktionskraft, Region Gotland
Malena Bendelin, landsbygdsstrateg, Region Gotland
Peter Lindvall, regiondirektör, Region Gotland
Peter Larsson, utredare i framtagandet av Hållbara Gotland-programmet 
Lina Holmgren, strateg i programsamordningsprojektet för Hållbara Gotland, Region Gotland
Niclas André, programansvarig för Hållbara Gotland, Tillväxtverket

Del 2 - Utveckling av besöksnäring, kulturarv och digital samhällsplanering

I denna del av konferensen får du ta del av forskningsprojekt som spårar turisters rörelsemönster med GPS. Du får även veta mer om hur fler kan hitta till besöksvärda platser och ta del av kulturarvet samt hur digitalisering kan snabba på och förenkla kontakten med myndigheter. 

 • Sabine Gebert Persson från Uppsala Universitet, berättar om projektet ”Hållbara Besök mellan kartan och besökarens upplevelse.”
 • Victor Jansson från Riksantikvarieämbetet berättar om projektet Kulturarvsinkubatorn. Tillsammans med honom deltar inkubatordeltagarna Lisa Evertsson Norrevik från Storyspot och Michael Fergusson från Viospatia.
 • Nathalie Ahlstedt Mantel från Region Gotland berättar om förstudien till projektet DISA - Digital Samhällsplanering.

 

Del 3 - Mer om samarbeten kring mat, cykelturism, en excellent inkubator och innovativa chips.

I denna del av konferensen får du möta följande personer som delar med sig av erfarenheter inom Hållbara Gotland, ifråga om utveckling av verksamheter inom besöksnäringen samt mat- och livsmedelsnäringen:

 • Susanne Welin-Berger från Gotland Grönt Centrum, som drivit projektet Ökad livsmedelsförädling.
 • Helene Martinsson-Wallin från Uppsala Universitet, som drivit projektet I Tjelvars Fotspår.
 • Julius Bengtsson från Science Park Gotland, som drivit projektet Innovationsmiljö Gotland
 • Simon Kanellos från företaget Ö-chips.

 

Del 4 - Gotländskt kärnvirke och pannkaksfabriken 

I denna del av konferensen får ta del av berättelser om investeringar och projekt inom Hållbara Gotland avseende utveckling av nya virkes- och matprodukter. Du får möta:

 • Henrik Munkhammar från Almi samt en delprojektdeltagare som ska prata om ALMI Expand och ett utvalt delprojekt.
 • Magnus Bolin från Gotlandsägg AB ska prata mer om sin investering i ”pannkaksfabriken”

 

Del 5 - Företagare berättar om och visar investeringar som möjliggjorts genom företagsstöd 

 • Jonathan Warg från Barlingbo Bryggeri
 • Folke Berthin från Gotlandsflis
 • Anna Mathers som driver Överstekvarn Chili
 • Elin Bergner som driver Ljugarns Strandvilla

 

Fakta

Slutkonferensen markerar den punkt i Hållbara Gotland-programmet där det är dags att sammanställa och förankra lärdomar, erfarenheter och resultat från utvecklingsarbetet. Dessa tas med i den den fortsatta utvecklingen av Gotland som region.

Slutrapporten, som ger en slutgiltig beskrivning av resultaten av Hållbara Gotland, färdigställs nu enligt plan till våren 2021.