Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Personer som riggar inför en WEBBTV-sändning

WEBB-TV: Region Gotland berättar om förlaget till ny organisation för förskolan och grundskolan

Publicerad 2020-10-08 08:15
På torsdagskvällen med start klockan 18.00 kan du följa vår digitala utsändning om Framtidens förskola och grundskola - förslaget till ny organisation för förskolan och grundskolan. Hur har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen egentligen tänkt och varför tycker vi att vissa förskolor och grundskolor ska avvecklas?

På plats för att berätta och svara på frågor om förslaget finns ansvariga tjänstemän som hållit i utredningen, verksamhetscheferna för förskolan och grundskolan, rektorer och politiker.

Per-Olof Sahlberg agerar moderator under kvällen.

Du kan mejla dina egna frågor i anknytning till livesändningen till: synpunktoversyn@edu.gotland.se
 
Du kan också ställa en fråga i en kommentar till inlägget om  livesändningen på Region Gotlands facebooksida: facebook.com/regiongotland
 
Faktaunderlag kring nuläget i förskola och grundskola samt förslaget i sin helhet återfinns på: www.gotland.se/ffg
 
Förslaget behandlas närmas av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 november och beslutas av nämnden den 24 november. Därefter går förslaget vidare till regionstyrelsen och sedan regionfullmäktige. 
 
Här kan du se sändningen i efterhand. På grund av tekniska problem saknas några minuter ungefär 1 timme och 18 minuter in i sändningen.