Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland börjar testa barn för covid-19-infektion

Publicerad 2020-10-07 14:17
Från och med torsdag den 8 oktober börjar Region Gotland att provta barn från 6 års ålder och uppåt för pågående covid-19-infektion.
- Genom att provta barn i de här åldersgrupperna kan vi tidigare upptäcka och sätta stopp för vidare smittspridning i familjer eller andra miljöer. Varje upptäckt fall följs upp och smittspåras, och det ger oss viktig information för att kunna sätta in extra åtgärder där det behövs, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Hittills har Region Gotland haft en åldersgräns på 16 år för den som själv har velat boka provtagning för pågående covid-19-infektion, PCR. Barn har i vissa fall också provtagits i särskilda fall, efter läkarbedömning. Men nu utökas provtagningen och från torsdag den 8 oktober testas även barn från 6 års ålder och upp till 15 år.

Yngre barn behöver oftast inte lämna prov

- De små barnen under 6 år har ofta fler förkylningsepisoder, och att ta prov vid varje förkylning kan vara obehagligt. För barnen i den här gruppen rekommenderas att de i första hand stannar hemma utan provtagning. Om ett förskolebarn blir sjukt och behöver vård på vårdcentral eller på lasarettet kan provtagning för covid-19 bli aktuellt som en del av utredning av sjukdomssymptom, säger Maria Amér.
 
Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri för både barn och vuxna och utförs vid särskilda provtagningsstationer som kommer utökas successivt. Denna vecka (41) öppnar en provtagningsstation utanför Visby lasaretts akutmottagning, i det vita tältet. Från och med nästa vecka (42) öppnar provtagningsstationer vid vårdcentralen i Slite och vid vårdcentralen i Hemse. 

Så bokar vårdnadshavare tid för provtagning på barn

För barn upp till 13 år är det vårdnadshavaren som bokar provtagningstid via webbtidbok. Instruktioner för tidbokning finns på www.gotland.se/testa samt på 1177.se. Barn från 13 år kan boka webbtid själv med Freja eID. 
 
Vårdnadshavare som inte har Bank-ID, eller barn äldre än 13 år som saknar Freja eID, bokar tid genom att ringa sjukvårdens covidadministratör på telefon 0498-26 89 31 (knappval 4).
 
Det går inte att ringa till 1177 för att boka tid. Man blir uppringd med provsvar cirka 4 vardagar efter provtagningen.