Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rekommendation för dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om förhållningsregler vid hushållskontakter gällande smittspårning av covid-19. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med smittad person någon gång under perioden som denne person har varit smittsam.

När en person får ett positivt svar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. I samband med det får den som har blivit smittad och alla som bor med en smittad person veta hur länge ni ska stanna hemma. Förhållningsregler gäller även för yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19. 
De förhållningsregler som smittspårarna ger ska följas av alla i hushållet.

Du som bor med någon som har bekräftad covid-19 och själv inte har symtom uppmanas att stanna hemma i minst 7 dagar från och med det datum som hushållskontakten blev provtagen. Du ska ta ett covid-19 test på den femte dagen och invänta provsvar innan du kan återgå till arbete, dock tidigast på dag 8.

Tidigare har personer som tagit den första vaccinationsdosen undantagits från förhållningsreglerna när hushållskontakt testats positivt för covid-19.
 
I och med en ökad förekomst av deltavarianten av covid-19, där en vaccindos inte ger tillräcklig skyddseffekt, regleras nu riktlinjerna kring hushållskontakter.
 

För att räknas som fullvaccinerad och därmed undantas från förhållningsregler ska det ha gått minst 2 veckor efter dos 2. 

Hur länge ska barn i förskola/skola stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lättare symtom, där ingen i hushållet har bekräftad covid-19

  • Vid symtom som till exempel feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk som snabbt går över, behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.
  • Om det är kvarvarande symtom och sju dygn har gått sedan barnet blivit sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).
  • Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter sju dagar inte längre smittar andra med covid-19.

Läs mer om det här på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Information och förhållningsregler till dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Hitta direkt