Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rekommendation för dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om förhållningsregler vid hushållskontakter gällande smittspårning av covid-19. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med smittad person någon gång under perioden som denne person har varit smittsam.

När en person får ett positivt provsvar för covid-19 genomförs en så kallad smittspårning. I samband med det får den som har blivit smittad och du som bor med en smittad person veta hur länge ni ska stanna hemma. Du kommer också att få information om rekommendationerna för provtagning.

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

Hur länge ska barn i förskola/skola stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lättare symtom, där ingen i hushållet har bekräftad covid-19

  • Vid symtom som till exempel feber, hosta, snuva, halsont, huvudvärk som snabbt går över, behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.
  • Om det är kvarvarande symtom och sju dygn har gått sedan barnet blivit sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).
  • Riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter sju dagar inte längre smittar andra med covid-19.

 

 

Information och förhållningsregler till dig som bor med någon med bekräftad covid-19

Hitta direkt