Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tre gutefår på en höjd

Baltic Wool Conference – Nu startar Gotlands årligen återkommande ullkonferens

Publicerad 2020-10-05 09:48
Den 8-9 oktober går startskottet för denna konferens. Målet att stärka den svenska ullnäringen och samla ullföretagare, entreprenörer och innovatörer från länderna runt Östersjön, med Gotland i centrum.

Konferensen är ett första steg till ett utökat samarbete och nätverkande i ullfrågorna runt Östersjön. Meningen är att skapa en plattform för kunskapsutbyte och långsiktig företagsutveckling inom ullnäringen. En utav de praktiska frågor man kommer att avhandla vid konferensen är hur ullen kan tas till vara och användas på än bättre sätt.

Baltic Wool Conference arrangeras av Nämnden för hemslöjdsfrågor, som även är initiativtagare till konferensen, Hushållningssällskapet och Region Gotland. Årets konferens ger exempel på intressanta initiativ från olika länder. 

Program och medverkande 8-9 oktober 2020

De två dagarna fylls med föreläsningar på två olika teman; Forskning och innovation samt Hållbar affärsutveckling.

Forskning och innovation:

Att uppfinna en ny fiber eller anpassa en redan befintlig fiber för rätt ändamål? - Erik Blomberg från Fjällräven/Tierra, berättar om företagets resa till att använda den grova, ibland litet vassa svenska ullen i sina produkter.

Lena Persson beskriver hur det tog 12 år att uppfinna en ny fårras – jämtlandsfåret, vars ull är lika mjuk som merino och kan användas för de mest kroppsnära plaggen.

Ave Matsin, rektor på Tartu Universitet, talar om hur spinneriet tog plats på universitetet och används i utforskandet och utvecklingen av kulturarvet och den estniska ullen.

Anneli Auranen från Aalto University beskriver sitt forskningsprojekt om återvunnen ull och hur den kan användas.

Hållbar affärsutveckling:

Sue Blacker från Storbritannien beskriver hur hon byggt upp sitt företag genom att göra de allra bästa garnerna av den unika lokala ullen.

The Swedish Wool Initiative, en sammanslutning där drygt 20 svenska modeföretag gör en gemensam sak – att beställa 2 ton svensk ull och använda den i sina kommande kollektioner. Textilhögskolan i Borås, Filippa K och Svenska Fåravelsförbundet i samverkan.

Helena Hansson, doktorand vid HDK/Valand, Göteborgs universitet, summerar de olika projekten under temat ”To do more with less, with many”. Hur kan vi överföra utvecklingen i dessa projekt och koppla dem till FN:s globala hållbarhetsmål?

Nytt nätverk Baltic Wool Cooperation

Konferensen och samarbetet med olika organisationer är ett exempel på Nämnden för hemslöjdsfrågors strategiska arbete med ull inom området kulturella och kreativa näringar. Under 2021 arrangeras konferensen i samarbete med Baltic Wool Cooperation, ett nystartat nätverk med Estland och Polen med Hushållningssällskapet på Gotland och Nämnden för hemslöjdsfrågor som projektparter.

Nätverket ska kartlägga resurser och kompetens inom ullområdet i Sverige, Åland, Finland, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Tyskland och Danmark och bilda ett nätverk för samverkan och kunskapsförmedling.

Läs mer om nämnden för hemslöjdsfrågor 

Läs mer om hushållningssällskapet                                  

Deltagande i Baltic Wool Conference

Anmälan till konferensen 2020 har gått ut men du är välkommen att delta i oktober 2021. Arrangörerna arbetar för att genomföra nästa års konferens fysiskt i Visby.