Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Målningar på asfalt

Vill du jobba med kulturinsatser i skolan?

Publicerad 2020-10-02 14:45
Nu förbereder vi Skapande skola till läsåret 2021/2022.
Fram till och med den 18 november tar vi emot förslag ifrån yrkesutövande kulturaktörer inom alla konstarter.
Har du koll på Skapande skola?  På webbsidan www.gotland.se/skapandeskola kan du läsa mer om hur vi arbetar med Skapande skola på Gotland. Målgruppen kan vara från förskola till årskurs 9.
 
Nu tar vi emot erbjudanden och förslag till nästa läsår. Din ansökan ska göras senast den 18 november via e-tjänst som du hittar på webbsidan www.gotland.se/skapandeskola.
 
Kontakta kultursamordnaren på telefon 0498-269651 eller via e-post hanna.warff-radhe@gotland.se om du vill samråda eller veta mer innan du gör din ansökan.

Välkommen!
 
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i samarbete med regionstyrelseförvaltningens kultur-och fritidsavdelning