Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland svarar Socialdepartementet om restriktioner på serveringsställen

Publicerad 2020-10-02 12:19
Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen föreslås förlängas till den 1 juli 2021. I dag har Region Gotland skickat in sina synpunkter på det förslaget till Socialdepartementet.

Regionen menar att det föreslagna datumet, tre dagar innan Almedalsveckan beräknas starta, skulle ställa till det för öns näringsidkare. Regionen föreslår istället den 30 april 2021, vilket skulle ge näringsidkarna en rimlig chans att planera sommaren.

 

I länken här nedan kan du läsa hela remissvaret