Kontakt

Besöksadress:

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

 
Lena Jonasson, samordnare för Jobbsam 3.0
Telefon: 0498-20 38 22
 

Maggie Hilltorn Bogren, coach
Telefon: 0498-20 44 15
E-post: maggie.hilltorn-bogren@gotland.se

Mikaela Häglund, coach
Telefon: 0498-203640
E-post: mikaela.haglund@gotland.se

Caroline Sedelius, coach
Telefon:0498-26 34 39
E-post: caroline.sedelius@gotland.se

Marie Hörnell, coach
Telefon: 0498-203676
E-post: marie.hornell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om JobbSam till remitterande instans

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är remitterande instans för ett deltagande i JobbSam. JobbSam riktar sig till gotlänningar, 16-64 år, som behöver samhällets stöd från flera håll för att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier.

Det är viktigt att du som remitterar en person till JobbSam samtalar om vad ett deltagande skulle kunna innebära för vederbörande. Som remittent behöver du också ta reda på en rad förutsättningar kring personen du tänker aktualisera till JobbSam. 

Aktualisering - hur gör jag?

Från och med den 1 oktober 2021 kommer lediga platser i JobbSam att fördelas direkt till parternas utsedda kontaktpersoner. Du som vill aktualisera en deltagare till JobbSam behöver därför undersöka aktuell platstillgång inom din instans med utsedd kontaktperson.

Vår arbetslivscoach Mikaela Häglund i JobbSam är den som förmedlar platserna till kontaktpersonerna. Mikaelas kontaktuppgifter:
Telefon: 0498-20 36 40
E-post: mikaela.haglund@gotland.se

Det är genom kontaktpersonen inom din instans du aktualiserar samt bokar in ett första informationsmöte med coach i JobbSam.

Kontaktpersonerna nedan nås via e-post:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: jessica.westerlund@gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
E-post: lotta.lennartsdotter@edu.gotland.se

Socialförvaltningen
E-post: sara.nordeman@gotland.se

Arbetsförmedlingen
E-post: michael.ostergren@arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan
E-post: susanne.paijkull@forsakringskassan.se

Lite längre ned på sidan hittar du länkar till mer information om vad det innebär att delta (faktablad riktat till deltagare) och hur du aktualiserar (informationsblad med checklista).

Samtycke

Det behövs inte upprättas något samtycke för att bli aktualiserad till JobbSam.

Om du har behov av att kommunicera kring en person under aktualiseringsprocessen med arbetsgruppen i JobbSam, behöver du som remittent upprätta ett samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Remissinstansen har eget personuppgiftsansvar om det finns ett behov av att bryta sekretessen under aktualiseringsprocessen.

När/om en person blir deltagare i JobbSam, så övergår personuppgiftsansvaret till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har avdelningen för arbetsliv och etablering inom sitt verksamhetsområde. Det betyder att JobbSam upprättar ett samtycke för att kunna samverka med berörda parter kring individens bästa. Samtycket är alltid frivilligt och det är upp till individen att bestämma vilka andra parter som ska stå med på samtycket.”

Ansvarsfördelningen 

Vid en aktualisering till JobbSam är det viktigt att klargöra vilken myndighet som står för den ekonomiska ersättning till deltagaren. Läs mer om detta under egen rubrik i huvudmenyn.

Information och blanketter