Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan du ta del av förslaget till ny organisation för förskolan och grundskolan

Nu finns det ett färdigt förslag på ny organisation för förskolan och grundskolan som offentliggörs på ett tidigt stadium i beslutsprocessen. Förslaget kommer att behandlas som ett informationsärende på barn- och utbildningsnämndens kommande arbetsutskott den 29 september, då ledamöterna får en föredragning om hela innehållet.