Kontakt

Besöksadress:

Avdelningen för arbetsliv och etablering
Norra Hansegatan 6B
621 82 Visby

 
Lena Jonasson, samordnare för Jobbsam 3.0
Telefon: 0498-20 38 22
 

Maggie Hilltorn Bogren, coach
Telefon: 0498-20 44 15
E-post: maggie.hilltorn-bogren@gotland.se

Mikaela Häglund, coach
Telefon: 0498-203640
E-post: mikaela.haglund@gotland.se

Caroline Sedelius, coach
Telefon:0498-26 34 39
E-post: caroline.sedelius@gotland.se

Marie Hörnell, coach
Telefon: 0498-203676
E-post: marie.hornell@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här fungerar JobbSam - information till intresserade

JobbSam är ett samverkanssamarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland där vi tillsammans hittar en väg vidare för dig till egen försörjning genom arbete eller studier.

Vad innebär JobbSam?

 • Upp till 12 månaders deltagande
 • Nära stöd från en personlig coach
 • Tid att lära känna din coach och att prata om dina erfarenheter och framtida mål
 • Hjälp att hitta egna mål mot studier eller en arbetsträningsplats
 • Samverkan med din försörjning och ditt nätverk

Vad är målet med JobbSam?

 • Att du under ett år får stöd att närma dig egen försörjning genom arbetsträning eller studier.
 • Att du efter året i JobbSam har en tydlig plan för vad som ska hända sedan.

Vad innebär ett nära stöd?

Det nära stödet kan se olika ut. Det är du och din coach som tillsammans bestämmer hur ni kommer att samarbeta.

Exempel på stöd kan vara:

 • Träffa en studie- eller yrkesvägledare
 • Du har en coach som är med dig på arbetsplatsen när du börjar arbetsträna
 • Anpassade tider och dagar
 • Att planera för att din arbetsträning/studier ska fungera så bra som möjligt

Utskrivningsbart faktablad "JobbSam - så här fungerar det"

Våra kontaktuppgifter hittar du om du klickar på rubriken "Kontakta oss".