Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Se filmen om DiSas hållbarhetsarbete

Vill du veta hur vi arbetat med hållbarhet i DiSa-projektet? Har du fyra minuter? Då är det här filmen för dig!

I projektet DiSa, Digital Samhällsbyggnad, har vi gjort ett omfattande arbete för att se över hållbarheten och nyttan i projektet. Vi har bland annat kunnat se att vi sparar över 100 000 papper per år och att tillgängligheten på våra tjänster blir bättre tack vare digitala arbetssätt.

Om det här och mycket mer berättar biträdande projektledare Nathalie Ahlstedt-Mantel i filmen DiSa - Hållbarhet och nytta.


Vill du veta mer finns hela rapporten DiSa - Hållbarhet och nytta publicerad på DiSas webbplats. 

Rapporten är omfattande och täcker in hela projektets hållbarhetsarbete och nyttoberäkning. Samtliga underlag är inkluderade som bilagor.

Läs hela rapporten DiSa - Hållbarhet och nytta här.