Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Litet barn undersöks av barnläkare på Visby lasarett

Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården?

Publicerad 2020-10-01 07:14
Drygt 1 100 kvinnor på Gotland kommer att vara gravida eller nyblivna mammor under de närmaste två åren. Nu vill Region Gotland tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner veta hur de upplever sin vård och hälsa genom en stor enkätundersökning.
Hur upplever kvinnor sin hälsa och vård under graviditeten och runt förlossningen? Vilket bemötande får de av personalen? Hur känns det ett år efter förlossningen? Det är några av de frågor som ställs i en stor nationell graviditetsenkät som går till gravida och nyblivna föräldrar i Sverige som startar 1 oktober och ska pågå under två år framåt. Graviditetsenkäten görs i samverkan mellan landets regioner och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
 

Trygg hela vägen

Sveriges Kommuner och Regioner startade 2015 en nationell satsning i Sverige på kvinnors hälsa och förlossningsvården. Den sammantagna utvecklingen sedan dess är mycket positiv. Under 2019 rapporterade Sveriges regioner in nära 500 insatser som förbättrat vården riktad till kvinnor och deras familjer. Till exempel har andelen allvarliga bristningar minskat och eftervården har stärkts.
Nu ska gravida och nyblivna föräldrars egna upplevelser av vården kartläggas – både före, under och efter förlossning.
 
– Vi behöver kvinnornas röster i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vårt mål är att alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen i samband med graviditet och förlossning. Enkätsvaren kommer att hjälpa oss att förbättra våra verksamheter ytterligare, säger Åsa Hedqvist, verksamhetschef för Gynekologi och obstetrik på Visby lasarett.
 

Tillfrågas vid tre tillfällen 

Graviditetsenkäten består av tre delar och riktar sig till kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för 8 veckor sedan
  • fött barn för 1 år sedan
De aktuella målgrupperna blir informerade om enkäten vid besök i vården, och enkäten besvaras digitalt via 1177.se.