Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2020-09-30 15:47
På mötet behandlade man, bland annat, markanvisning för en ny idrottsanläggning på Visborg, översyn av Almedalsveckan, förändrad matchtaxa samt tre motioner och ett medborgarförslag inom miljö- och klimatområdet.

Via länken här nedan kan du läsa en sammanfattning från mötet.