Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Händer som arbetar i jord.

Mitt Europa 2020 visar upp utvecklingsprojekt från Leader Gute på Gotland och från hela Europa

Publicerad 2020-09-30 11:47
Hur fungerar biokol som gödning i sparrisodlingar? Leader Gutes projekt ”E-kol-ogiskt” undersöker den saken. Denna vecka deltar de som en av 90 projekt i evenemanget Mitt Europa 2020, som lyfter EU:s och svenska regioners satsningar för samhällsutveckling.

Just detta projekt har undersökt och visat att biokol ökar jordbruksmarkens förmåga att binda vatten och näring, samtidigt som det kan bidra till att motverka klimatförändringar genom kolfastläggning i marken.

Läs Leader Gutes artikel om projektet E-kol-ogiskt, om biokol i jordbruket 

Under evenemanget Mitt Europa 2020 delar och berättar Leader Gute om ett antal olika projekt. Den som vill kan följa och läsa mer om dessa i sociala medier samt på hemsidorna för Leader Gute och Mitt Europa 2020.

Mitt Europa 2020 - projekt över hela Europa

Ta del av utvecklingsprojekt från hela Europa via hemsidan för Mitt Europa 2020. Där kan du bland annat klicka dig fram och hitta olika projekt i en interaktiv europakarta.

Ta del av fler projekt på hemsidan för Mitt Europa 2020

Mitt Europa 2020 på Facebook

Leader Gute - stöttar i genomförande av dina idéer

Leader Gute hjälper lokala aktörer på Gotland att genomföra sina idéer och initiativ. Arbetet finansieras genom medel från EU:s fonder och bland andra Region Gotland.

Leader Gutes hemsida - med mer information om de stöd och medel du kan söka via dem

Leader Gute på Facebook