Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ta del av synpunkterna på förslag till regional utvecklingsstrategi

Publicerad 2020-09-25 10:45
Förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, har varit ute på remiss. Drygt 130 svar har kommit in. Nu kan man ta del av remissammanställningen med alla synpunkter.

Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Gotland 2040 pågår för fullt. Ett förslag till ny strategi har varit ute på remiss mellan mars och juni i år. Nu finns en sammanställning av alla synpunkter som kommit in under den tiden.

Närmare 130 svar har kommit in; från näringsliv, föreningsliv, statliga myndigheter, universitet, politiska partier och Region Gotlands olika nämnder. 47 av svaren kommer från privatpersoner. Här kan du ta del av de synpunkter som kommit in.