Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration där det står Barn på Gotland behöver dig.

Vi söker familjehem till fyraårig pojke

Publicerad 2020-09-25 09:26
Region Gotlands familjehemsenhet letar familjehem till en fyraårig pojke.
- Ibland har vi inte alltid familjer till hands som vi kan matcha med det barn som behöver placeras. Så är fallet nu. Vi vill att han ska kunna bo kvar på Gotland och därför går vi ut lite bredare och letar familjehem, säger Maria Forsberg, familjehemssekreterare.
 
Pojken som nu behöver ett familjehem är glad och aktiv. Han har behov av ett tryggt och stabilt hem med närvarande vuxna som har tid, energi, engagemang och plats för en till familjemedlem.
 
- Pojken leker gärna med lego, bilar och dockor. Han trivs ute och tycker om att cykla på sin balanscykel, berättar Maria Forsberg.
 
Pojken behöver rutiner och en förutsägbar vardag.
 
Vi ser gärna att det finns två vuxna i familjen. Äldre barn i familjen är inget hinder. Pojken träffar sina föräldrar och sitt biologiska nätverk regelbundet.
 
I uppdraget ingår kontakt och möten med förskola, habilitering, barnmottagning och socialtjänst. En av familjehemsföräldrarna behöver ha flexibla arbetstider och/eller möjlighet att gå ner i arbetstid under en period. 
 
Som familjehem får du stöd och handledning i ditt uppdrag.
 
Vill du veta mer, kontakta våra familjehemssekreterare:
Maria Forsberg 
E-post: maria.forsberg@gotland.se
Telefon: 0498-263295
 
Matilda Snoder
E-post: matilda.snoder@gotland.se
Telefon: 0498-204921