Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DiSa på Hållbara Gotlands slutkonferens

Pengar från Hållbara Gotland finansierade förstudien som ledde fram till DiSa. Idag hålls programmets slutkonferens där DiSa deltar.

Mellan 2016 och 2020 har programmet Hållbara Gotland fördelat 100 miljoner kronor till olika insatser för att att stärka företag och näringsliv på Gotland. Uppdraget har pågått mellan 2016 och 2020.

En av insatserna var förstudien Digital samhällsbyggnadsprocess som genomfördes på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016. Förstudien resulterade i grunden till DiSa och i en ansökan till Tillväxtverket om ekonomiskt stöd till projektet.

På slutkonferensen som hålls digitalt från Donnerska Huset i Visby finns Nathalie Ahlstedt-Mantel, biträdande projektledare för DiSa, på plats för att berätta om Hållbara Gotlands betydelse för digitaliseringsarbetet på  Samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland.