Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En grupp projektdeltagare sitter kring ett bord på Science Park Gotland.

Slutkonferens för Hållbara Gotland

Publicerad 2020-09-24 08:38
Idag anordnar Region Gotland och Tillväxtverket en digital slutkonferens för programmet Hållbara Gotland. Konferensen kommer att lyfta exempel på vad som gjorts runt om på Gotland med stöd av programmet.
 
Hållbara Gotland är ett flerårigt program vilket Region Gotland och Tillväxtverket har genomfört tillsammans på regeringens initiativ.
 
Mellan 2016-2020 har 100 miljoner fördelats till insatser som ska stärka samverkan och lärande, samt frigöra innovations och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet. Medlen har kommit gotländska utvecklingsaktörer och företagare runtom hela ön till del genom projekt- och
företagsstöd.
 
Insatserna har bedrivits inom ramen för de strategiska områdena industri, livsmedelsproduktion, besöksnäring, digitalisering och kompetensförsörjning.
 
Under konferensen kommer deltagare att få höra mer om vad Hållbara Gotland inneburit för flertalet projektägare och företagare som på olika sätt tagit del av programmets innehåll.
 
Susanne Welin-Berger, projektledare för Ökad livsmedelsförädling, står och pratar med Peter Brennwald, Halfvede musteri, och Anna Mathers från Överstekvarn.
 
Några av de deltagande aktörerna är Science Park Gotland, Uppsala Universitet, Gotland Grönt Centrum, Almi Företagspartner Gotland, Gotlandsägg, Gotlandsflis och Överstekvarn Chili.
 
Konferensen markerar ett slut för programmet Hållbara Gotland men arbetet för en hållbar utveckling på Gotland fortsätter. Det kommer bland annat ske med stöd av kommande regionala utvecklingsstrategi där erfarenheter från Hållbara Gotland behöver tas med. I detta arbete kommer även satsningen Vägar till Hållbar Utveckling att vara
viktigt.