Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbete pågår – företagsklimatet på ön ska bli bättre

Publicerad 2020-09-24 07:53
Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har presenterat årets ranking över hur företagsvänliga landets kommuner är. Gotland hamnar på plats 263 av 290. Här berättar regiondirektör Peter Lindvall och näringslivsstrateg Johann Malmström om det arbete som pågår inom Region Gotland för att vi ska få både fler och mer nöjda företagare.

Region Gotland vill bidra till att förutsättningarna att starta och driva företag skall bli ännu bättre. Förutom att det pågår flera projekt som skall bidra till företagsutveckling samt regionens medverkan i det företagsfrämjande systemet jobbar regionen målmedvetet med att förbättra dialogen och bemötandet med gotländska företag. Det arbetet sker bland annat genom ett internt långsiktigt förändringsarbete där fem bemötandeprinciper skall vara vägledande för att öka kvaliteten i mötet med företagaren.

Det handlar om att förändra en organisationskultur och hur man upplever att man blir bemött i sin kontakt med Region Gotland. De fem principerna är följande: Vi ska vara lätta att komma i kontakt med. Vi ska ha ett trevligt, professionellt bemötande och en respektfull ton. Vi ska ha ett lösningsorienterat förhållningssätt som är rättssäkert och behandlar alla lika. Vi välkomnar kritik och feedback och använder den för att utvecklas. Vi ska återkoppla efter besök, telefon- eller mejlkontakt.

- Under coronapandemin har samarbetet med öns företagare genom näringslivsorganisationerna fungerat väldigt bra. Vi har tillsammans visat att vi kan hantera en kris och har snabbt jobbat fram gemensamma åtgärdsförslag som hanterats i korta beslutsvägar. Det är fortfarande flera företagare som har det svårt, så arbetet med att mildra effekterna kommer även fortsatt behövas, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Under senaste halvåret har det presenterats flera olika mätningar bland annat från bolagsverket som i sin halvårsmätning visar att det på Gotland startar flest nya företag per capita (plus 20 procent januari-juni 2020). Även Svenskt Näringslivs undersökning om företagsamhet visar på samma sak - Gotland är det mest företagsamma länet i Sverige enligt deras marsrapport. Dessutom ligger Gotland i topp vad det gäller andel kvinnor som startar företag och är företagsamma.

-Det är viktigare än någonsin att företagen har bra förutsättningar att utvecklas och att entreprenörer startar nya företag. Det är företagsutveckling och jobbskapande som skapar skatteintäkter som i sin tur finansierar Gotlands välfärd och utveckling, säger Johann Malmström, näringslivsstrateg.