Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för projektet Framtidens förskola och grundskola

Var med och lyssna på vår digitala sändning om Framtidens förskola och grundskola

Publicerad 2020-09-24 09:15
Hur ska framtidens förskola och grundskola se ut på Gotland? Hur har vi egentligen tänkt och varför tycker vi att vissa förskolor och grundskolor ska avvecklas? Det berättar vi mer om torsdag den 8 oktober med start klockan 18.00. Ta del av sändningen via hemsidan.

På plats för att berätta och svara på frågor finns ansvariga tjänstemän som hållit i utredningen, verksamhetscheferna för förskolan och grundskolan, rektorer och politiker.

Du kan mejla dina egna frågor till: synpunktoversyn@edu.gotland.se
och som kommentar till inlägget om  livesändningen på Region Gotlands facebooksida samma dag: facebook.com/regiongotland
 
Mer om nulägesrapporten, förslaget och beslutsprocessen återfinns på: www.gotland.se/ffg
 
Dialogmöten hålls med politikerna under oktober 
Vecka 42 till 44 kommer barn- och utbildningsnämndens ledamöter att vara ute och föra dialog om organisationsförslaget, med berörda vårdnadshavare och andra intressenter. Detta kommer att ske i mindre konstellationer, med separat inbjudan, mot bakgrund av mötesrestriktionerna under coronapandemin.