Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Akvaponikprojekt får miljöstipendium

Publicerad 2020-09-23 12:08
Idag delades Vasallens miljöstipendium för undervisning ut. År 2020 går detta till Fårösundsskolans projekt Skolaquaponik.

Projektet Skolaquaponik (skolakvaponik på svenska) drivs av Fårösundsskolan sedan i höstas. Projektet handlar om att konkretisera vikten av balanserade ekosystem och hur olika faktorer i ett system påverkar varandra, men också att lära sig hur man kan ta hand om vatten och odla vattensnålt.

- Eleverna är mycket måna om sina växter och fiskar och det är ett jättebra sätt att konkret visa hur olika faktorer i naturens kretslopp påverkar varandra, hur övergödning fungerar och hur man kan ta hand om Gotlands dricksvatten, våtmarksområden och Östersjön, säger Cathrine Moen, ansvarig lärare för projektet på Fårösundsskolan.

Med hjälp av systemet kan man visa komplicerade processer på ett enklare och mer handgripligt sätt.

- Vi kommer ha lektioner anpassade till alla årskurser, från förskoleklass till årkurs 9. Vi kommer även att låta de äldsta barnen hålla i aktiviteter för de yngre, Cathrine Moen.

Skolprojektet är ett sätt att stimulera elevernas nyfikenhet och forskarglädje, och även inspirera till att fler väljer yrken där man jobbar med att ta hand om vatten på ett bra sätt. Fårösundsskolan kommer att ha ett samarbete med forskningsstationen på Ar.

- Det är riktigt roligt att få dela ut det här stipendiet. Pedagogerna har på ett mycket bra sätt fångat upp viktiga miljöfrågor i projektet och lyckas även inkludera flera elevgrupper, ämnen och pedagoger. Det skall bli intressant att följa arbetet framåt, säger Bo Eriksson, avdelningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som representerade stipendiekommittén.

Mer om stipendiet

Vasallens miljöstipendium delas ut till miljöprojekt och miljöundervisning inom Region Gotlands skolor. Stipendiet ska bidra till att förverkliga undervisnings- och/eller projektidéer inom natur- eller miljöundervisning i vid bemärkelse. Tonvikten ska ligga på undervisning och inkludera både lärare och elever. Stipendiet delas ut en gång per termin och maximalt 15 000 kronor delas ut per projektidé.