Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Från och med i dag kan fler åka med kollektivtrafikbussarna

Publicerad 2020-09-22 08:42
Från och med i dag kommer Gotlands kollektivtrafik kunna låta fler åka med kollektivtrafikbussarna. Ett tidigare beslut att begränsa antalet resenärer till 25 procent ersätts nu med riktlinjer där alla sittplatser kan utnyttjas, om så behövs.

Ändringen görs för att få en samstämmighet med hur övriga regioner hanterar kollektivtrafiken under rådande pandemi. Samtidigt sker ett arbete för att se hur kollektivtrafiken kan nyttjas bättre utan att öka risken för smittspridning.

Uppdateringen av riktlinjerna har skett i samråd med Smittskyddsenheten.

Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen har gjort en analys där man konstaterar att den snabba spridningen av covid-19 i samhället nu har avtagit. På Gotland har vi de senaste veckorna haft få nya fall av covid-19. För att få samsyn med övriga regioner kommer man från och med i dag kunna nyttja alla sittplatser i kollektivtrafikbussarna om så behövs. Men man ska inte fylla på med stående också vilket normalt man kan göra i kollektivtrafiken.
- Under vinterhalvåret är dock ytterst ovanligt att alla sittplatser fylls upp. Det kan hända någon gång på de mest trafikerade linjerna som linje 10, 11 och linje 20 på morgon- och eftermiddagsturerna, förklarar Region Gotlands kollektivtrafikchefen, Jyrki Vainio.

- På det här sättet kommer vi även få loss fler bussar att sätta in som extraturer vid behov, säger Bergkvarabuss platschef, Henric Hedenqvist.

Fortfarande gäller rådet att om man kan, ska man försöka undvika att åka kollektivt eftersom man ingenstans inom kollektivtrafiken i landet kan garantera att rekommenderade smittskyddsavstånd kan hållas. Alla resenärer har även fortsättningsvis ett personligt ansvar att tillse att man är frisk och symptomfri när man reser kollektivt och håller avstånd till sina medresenärer.

Gotlands kollektivtrafik fortsätter med den speciella coronataxan för biljetter och att biljett måste köpas innan ombordstigning samt ingång i bussarna via mellan- eller bakdörren. Bergkvarabuss är operatören som kör under namnet Gotlands kollektivtrafik för beställaren Region Gotland.