Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Projektstöd

Här hittar du och kan kontakta oss projektstödjare. Vi arbetar med att öka regionala aktörers förmåga att söka och få projektmedel främst i EU:s strukturfonder.

Du kan kontakta oss för:

  • konsultativt stöd i arbetet med projektansökningar och planering för projektens genomförande.

  • vägledning avseende möjliga verksamhetsutvecklande projekt.

  • feedback på förändrings- och projektlogik, samt projektansökningar.

  • vägledning av potentiella projektidéer till rätt fond och finansiär.

  • samverkan med externa aktörer kring internationalisering.

  • information om EU:s strukturfonder och utlysningar.

Om du vill veta mer om Region Gotlands regionala projektmedel, hur man ansöker och vilka villkor som gäller så kan du läsa om detta i:

Handledning för ansökan om regionala projektmedel

Annette Glover
Ekonomiadministratör
Telefon: 0498-269435
E-post: annette.glover@gotland.se

Roland Engkvist
EU-samordnare
Telefon: 04982-69706
 
William Cöster
Projekthandläggare
Telefon: 0498-269751
E-post: william.coster@gotland.se
 
Catrine Wikström
Strateg
Telefon: 0498-269648
E-post: catrine.wikstrom@gotland.se