Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland uppvaktar regeringen om Bromma flygplats

Publicerad 2020-09-16 14:44

Med anledning av den konsekvensanalys om framtiden för Bromma flygplats, som Swedavia lämnade in till regeringen den 14 september, uppvaktar regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och regiondirektör Peter Lindvall näringsminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth.

 I Swedavias rapport konstateras att det under rådande marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats vidare, men att ett bredare samhällsperspektiv måste beaktas inför ett eventuellt politiskt beslut om nedstängning av flygplatsen. I en skrivelse till regeringen vill Region Gotland, som också har det regionala utvecklingsansvaret, uppmärksamma statsråden på att det här är en mycket avgörande fråga för Gotlands utveckling. I och med att Gotlands geografiska läge är exceptionellt, finns inga alternativ till färje- och flygtrafik. Vi är beroende av fortsatt goda flygförbindelser – till både Arlanda och Bromma.

Swedavia har dragit sina slutsatser utifrån rådande marknadsförutsättningar. I skrivelsen från regionen ifrågasätts om det verkligen i nuläget går att dra slutsatsen att Covid-19 förändrat flygmarknaden också på lång sikt. Att stänga ner en så viktig knytpunkt som Bromma flygplats får inte ske förhastat. Det riskerar att leda till stor negativ påverkan för näringsliv och utveckling i hela landet.

-För Gotlands utveckling är bra och tillgängliga kommunikationer en förutsättning och här är Bromma flygplats en avgörande pusselbit. I dag går över 70 procent av flygtrafiken till Bromma, som är en välfungerande närflygplats till Stockholm och då får inte snabba beslut mitt under en pandemi avgöra flygplatsens framtid. En stängning av Bromma skulle försvåra utvecklingen med klimatsmart elflyg och på ett oacceptabelt sätt försämra förutsättningarna att ta sig till och från Gotland på ett enkelt och smidigt sätt, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).

-För oss i Region Gotland, som har det regionala utvecklingsansvaret, är tillgängligheten och kommunikationerna till och från ön avgörande. Vi har under flera år haft en positiv utveckling där fler inser fördelen med att kunna bo och leva på Gotland och samtidigt ha närheten till fastlandet genom färja och flyg. Att mitt under pågående pandemi skicka signaler om möjliga försämringar tycker vi är olyckligt, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

 

I länken här nedan kan du läsa hela skrivelsen från regionen till regeringen.