Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Marie Bogren och Berit Ekström från korttidsenheten talade under första spadtaget.

BILDSPEL: Första spadtag för efterlängtat korttidsboende

Publicerad 2020-09-17 10:30
Första spadtaget för nya korttidsboendet på Korpen i Visby togs idag.
Det ska bli 40 korttidsplatser i enkelboende, till skillnad mot i dag då man ofta får bo flera i samma rum.

- Ett nytt korttidsboende, en symbol för välfärden i ett framtida Gotland, sa socialnämndens ordförande Rolf Öström.

Det var glada miner i dag när första spadtaget togs av socialnämndens ordförande Rolf Öström tillsammans med tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

- Jag ser samarbetet i detta projekt mellan tekniska nämnden och socialnämnden och förvaltningarna som ett bra steg framåt i att utveckla regionens olika verksamheter. ETT Region Gotland kräver att vi har ett nära och öppet samarbete inom regionens alla verksamheter och detta är ett bra exempel. Det är också viktigt att vi i regionen i dessa tider kan skapa byggarbetstillfällen som vi nu gör, sa tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Tillgodose hela vårdkedjan

Det blir 40 korttidsplatser till en budgeterad kostnad av cirka 70 miljoner kronor, så det är en stor satsning som görs. Nybygget ska tillgodose Region Gotlands ökade behov av korttidsplatser i hela vårdkedjan till den enskildes bostad och uppfylla dagens hygien- och integritetskrav. Korttidsplatserna i dag är inte enkelrum eller har handikapp-WC samt dusch.

Det nya boendet ska också uppfylla arbetsmiljökraven och innehålla en tillfredsställande välfärdsteknologi. I projektet ingår att få till en bra logistik till, från och omkring byggnaden för privat- och tjänstefordon såväl som servicefordon och gående/cyklister. Den relativt långa byggnaden, 80 meter, löper längs Tjelvarvägen och skyddat bakom vegetationen längs vägen.