Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Plågan säljs för 605.000 kronor

Publicerad 2020-09-16 16:29
- Det här är en bra försäljning för nu kommer kvarnen Plågan i Visby att renoveras och dessutom får vi pengar till att underhålla kvarnarna Kärringen och Lågan som också är i dåligt skick, säger tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

Tekniska nämnden tog i dag beslut om att sälja Plågan till högbjudande. Försäljningen har gått genom regionens ramavtalsupphandlade fastighetsmäklare Fastighetsbyrån på Gotland.

Fastigheten har marknadsförts under juni och juli och köpekontrakt har nu tecknats. Utgångspriset sattes till 500.000 kronor, efter budgivning hamnade högsta budet på 605.000 kronor.

Ska bli utställningshall

Fastigheten är detaljplanelagd och reserverat för befintlig, kulturhistorisk värdefull byggnad och miljö. Fastigheten får endast användas för handels-, hantverks-, och fritidsändamål. I annonsen ställdes krav på budgivare att lämna beskrivning av planerad verksamhet för kvarnen då användningsområdet är starkt begränsat. Detta bland annat på grund av gällande detaljplan, fastighetens belägenhet i parkområde, möjligheten att dra fram väg samt riksintresset för totalförsvaret. Det har medfört att vissa bud med tillhörande verksamhetsbeskrivning inte har bedömts som realistiska. Detta var dock inte fallet för högsta budet där man, förutom adekvat renovering av kvarnen, föreslår en verksamhet där kvarnen och dess omgivning utgör en mötesplats för alla med utställningshall för både fasta och ambulerande utställningar.