Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besöksförbudet på äldreboenden och på lasarettet hävs

Publicerad 2020-09-15 13:39
På tisdagen meddelade regeringen att besöksförbudet på landets äldreboenden hävs. Det innebär att den som bor på ett särskilt boende från och med den 1 oktober återigen får ta emot besök från anhöriga och vänner.
– Det finns en stor glädje i att våra äldre och deras anhöriga nu får möjlighet att mötas på ett annat sätt igen. Samtidigt ställer det stora krav både på verksamheten och på dem som kommer på besök, säger socialdirektör Marica Gardell och fortsätter:
 
– Äldreomsorgen på Gotland har rutiner kring vårdhygien och skyddsutrustning på plats och de rutinerna fortsätter att gälla. 
 
Nu ser medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen tillsammans med smittskyddsläkare till så att rutiner kring säkra besök ska finnas på plats till den 1 oktober. 
 
– Vi tittar på rutiner för att tillse att besök på äldreboenden ska vara trygga och säkra. Om det skulle uppstå en situation med ökad smittspridning har vi beredskap för att införa lokala besöksförbud, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Samtidigt som besöksförbudet på äldreboenden hävs tas även det regionala besöksförbudet inom den gotländska sjukvården bort. Det innebär att anhöriga återigen kan besöka personer som är inlagda på vårdavdelningar på lasarettet.
 
- Det kommer då att ersättas av rutiner för att tillse att besök till våra verksamheter sker på ett informerat och smittsäkert sätt. Även här vilar ett tungt ansvar på besökaren när det gäller handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma, även vid milda symtom, säger Maria Amér. 
 
Fram till den 1 oktober kommer Region Gotland nu se till att rutiner och informationsmaterial finns på plats och att de följer Socialstyrelsens föreskrifter.