Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Innovationsmiljö Gotland och Science Park Gotland: Att bygga en plats för innovation och entreprenörskap

Hållbara Gotland är ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor ska bidra till att stärka näringslivets möjligheter att utvecklas och långsiktigt bidra till sysselsättning. Programmet började 2016 och avslutas 2020. Ett av initiativen i satsningen är Science Park Gotland som varit med och drivit Innovationsmiljö Gotland. 

Innovationsmiljö Gotland har bland annat gått ut på att skapa en fysisk plats som erbjuder stöd och kunskap för innovativa företag och företag i uppstartsfasen. Julius Bengtsson är verksamhetsledare och menar att Hållbara Gotland har varit centralt för hur Science Park utvecklats.

- Hållbara Gotland har gjort det möjligt för oss att skapa den helhet som Science Park Gotland är idag, det hade inte gått annars. Idag är det här en plats dit folk kommer och utvecklas tillsammans på ett sätt som driver entreprenörskap framåt. Vi är på riktigt en innovationsmiljö både när det kommer till den fysiska platsen och till upplägg och arbetssätt.

 


Lokalen som ligger på Campus Gotland består bland annat av arbetsplatser för de företag som ingår i SPG Summit, ett program för bolag som startat sin verksamhet. Där har de under två års tid möjlighet att ta aktiv del av all kompetens och det stöd som finns inom programmet.

Att det finns en långsiktig, ekonomisk hållbarhet har varit centralt när Science Park byggt upp och utvecklat sin verksamhet.

- Innovationsmiljö Gotland har handlat om att bygga ekonomiskt hållbara bolag som kan bidra till ön och oss som bor här. Jag ser Science Park som en jätteliten del av att det ska vara fantastiskt att leva, bo och verka på här på Gotland. Genom att vi främjar idéer och hjälper till att genomföra dem skapas i förlängningen jobb och sysselsättning, och givetvis även skatteintäkter, menar Julius.

Utsedd till “Excellent inkubator”

En inkubators roll är att komplettera marknaden genom möjligheten att stötta bolag som har hög tillväxtpotential, men också en hög risk.

- Det är svårt att bygga innovativa företag med ett tydligt tillväxtfokus som ju är sådana bolag vi stöttar. Affärsidén kan till exempel vara att utveckla ny teknik där idén bygger på forskning som ska testas. Innan bolaget har några intäkter kommer det att kosta väldigt mycket pengar. Vi stöttar både ekonomiskt och med kunskap.

Ett konkret bevis på att de lyckats, och något som aldrig varit möjligt utan Hållbara Gotland betonar Julius, är att Science Park som första gotländska initiativ pekats ut av Vinnova som “Excellent inkubator.”

- Det betyder att vi hamnat i elitserien när det kommer till inkubatorer i Sverige och det öppnar mängder av dörrar för oss.

 


“Alla som gått vårt program bidrar till utvecklingen på Gotland”

Det är naturligt att vissa bolag trots stöd behöver lägga ned sin verksamhet. Det är inte ett misslyckande i sig, menar Julius.

- Alla som gått vårt program har fått med sig kunskap som kan komma till användning både i det befintliga företaget men även på andra arbetsplatser och företag. Vår förhoppning är att deltagarna på så sätt ska kunna bidra till öns utveckling oavsett i vilket sammanhang de verkar i på Gotland.

Genom Hållbara Gotland har Science Park tagit ett rejält kliv framåt för att på sitt unika sätt bidra till öns tillväxt och utveckling.

- Vi har fått möjligheten att bygga en stabil grundstomme för fortsatt utveckling. Självklart behöver vi mer kompetens inom en massa områden men jag tror vi får den bäst när vi lär genom att göra. Alla vi som varit i projektet har lärt oss otroligt mycket om vad det innebär att stötta bolag i ett tidigt skede och utan Hållbara Gotland hade det aldrig skett.

Följande film om Innovationsmiljö Gotland togs fram inom Hållbara Gotland-programmet, som avslutades hösten 2020. 

Fakta

Science Park Gotland hjälper gotländska nystartade företag, så kallade startups, att förverkliga sina affärsidéer snabbt och smart. Framförallt genom inkubatorprogrammen SPG Startup och SPG Summit där startups får stöd med kunskap, kapital, kontor och kontakter, men också genom att driva utvalda projekt. Science Park Gotland investerar dessutom i gotländska företag i olika skeden genom det helägda dotterbolag RegionInvest Gotland.