Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Carina Söderström, i dag primärvårdschef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, blir ny avdelningschef för hemsjukvården.

Hon blir ny chef för hemsjukvården

Publicerad 2020-09-14 12:07
Carina Söderström, i dag primärvårdschef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, blir ny avdelningschef för hemsjukvården.
Hemsjukvårdens verksamhet finns inom socialförvaltningen. 
Läs mer om hemsjukvården
 
Grattis Hur känns det?
- Tack, det känns jättebra och spännande att både byta förvaltning och uppdrag från primärvård till hemsjukvård. Hemsjukvård är dock inte helt obekant då jag fram till 2012 arbetade som distriktssköterska där hemsjukvård ingick i arbetsuppgifterna. Jag har i min roll som primärvårdschef även haft ett gott samarbete med socialförvaltningen i våra gemensamma frågor och känner att jag åtminstone i vissa delar är lite insatt i hemsjukvården. 
 
Berätta mer om din bakgrund?
- Jag är utbildad distriktssköterska och har tidigare arbetat både på särskilt boende samt i primärvården. De senaste åtta åren som chef i primärvården varav fem år som enhetschef och tre år som primärvårdschef.
 
Varför valde du att tacka ja till det här jobbet?
- Hemsjukvård och vård av sköra individer ligger mig varmt om hjärtat. 
Efter 11 år i primärvården var det dags att gå vidare mot nya utmaningar. Hemsjukvården är en viktig del av den nära vården vilket jag ser fram emot att tillsammans med hemsjukvårdens medarbetare vara med och utveckla. 
 
Vad är avdelningens utmaningar som du ser det?
- Utmaningarna i hemsjukvården är desamma som i hälso- och sjukvården. Det handlar om demografin med ett ökat antal äldre som kan antas behöva vård i hemmet samt det faktum att vi redan i dag har en utmaning med kompetensförsörjning. En stor utmaning är även att få balans i tillgång och efterfrågan av hemsjukvård.
 
Vad tror du att du kommer kunna bidra med?
- Efter mina år i primärvården har jag en god kunskap och inblick i vad som är på gång i hälso- och sjukvården samt vad som behöver utvecklas. Det är en viktig erfarenhet att ta med i min nya roll som avdelningschef i hemsjukvården. Jag har också ett väl utbyggt kontaktnät i hela hälso- och sjukvården vilket kan komma till nytta i min nya roll. Jag hoppas även kunna bidra med erfarenhet och kunskap även i andra verksamheter inom socialförvaltningen.
 
Socialdirektör Marica Gardell är mycket nöjd med rekryteringen.
- Vi ser det positiva i att Carina Söderström kommer med både kompetens och kunskap och med en stor erfarenhet från hälso- och sjukvården. Hon kommer kunna bidra väldigt positivt i utvecklingen av god och nära vård . Jag tycker också det är spännande att regionens medarbetare rör sig mellan förvaltningarna och får nya erfarenheter och bidrar på nya sätt, säger Marica Gardell.
 
Carina Söderström tillträder sin nya tjänst den 19 oktober.