Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

20-årsjubilerande studie- och yrkesmässan ställs in

Publicerad 2020-09-11 15:33
Så här års brukar det pågå ett intensivt arbete med att förbereda det sista innan öppnandet av den årliga studie- och yrkesmässan Framtid Gotland, för elever som ska välja till gymnasiet. I år var planen att mässan skulle gå av stapeln den 10-11 november, men så kommer det inte att bli.

- Tyvärr ställs årets studie- och yrkesmässa in på grund av coronapandemin. Även om restriktionerna kring hur många som får samlas vid allmänna sammankomster möjligen ändras av regeringen den 1 oktober, så är det svårt för oss att få ihop mässan logistiskt och resursmässigt. Arbetet pågår med att ta fram alternativ för att på bästa sätt stödja ungdomarna inför sitt gymnasieval, säger Eva Flemming, biträdande chef vid arbetsmarknads- och integrationsenheten, som ansvarar för mässans genomförande. 

Information om studie- och yrkesvägledningen inför gymnasievalet kommer att gå ut till elever och vårdnadshavare via lärplattformen Schoolsoft.

Studie- och yrkesmässan Framtid Gotland startade första gången år 2000. Den brukar besökas av mer än 1000 elever i årskurs 8 och 9 på jakt efter insikt om vilken framtid de ska välja. Syftet med mässan är att bidra till att eleverna ska kunna göra väl underbyggda framtidsval när det gäller studie och yrke. På mässan har väljande elever till gymnasiet och deras föräldrar kunnat träffa Gotlands gymnasieskolor, branschföreträdare, studie- och yrkesvägledare, fackförbund, myndigheter med flera för att hämta nyttig kunskap och inspiration.