Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya budskapsaffischer gällande corona finns att ladda ner för alla

Publicerad 2020-09-11 11:05
Om du finns i en verksamhet där människor rör sig, kan du ladda ner Region Gotlands informationsmaterial och sätta upp på fysiska platser eller dela i digitala kanaler. Nu finns nytt uppdaterat material tillgängligt. Att byta ut informationsmaterial är bra för att skapa ny uppmärksamhet och få omgivningen att i större utsträckning ta del av råden.

Bland materialet finns affischer med budskap om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och liknande. Det finns nya motiv i de nya affischerna för att göra mottagaren uppmärksam på budskapen.

Du kan också ladda ner vårt informationsblad: Coronaguiden. I den finns information om hur man söker vård på Gotland, vilka råd man bör följa och vad man måste veta om man väljer att resa till och från Gotland under coronapandemin.

Under hösten kommer det komma mer nytt material, håll gärna utkik efter detta.

Du hittar allt material här: https://gotland.se/informationsmaterial