Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hansastaden Visby

Hack for Heritage 2020 - kom med och utforska nya användningar av kulturarvet

Publicerad 2020-09-11 09:22
Denna hackaton äger rum online den 25-27 september. Du som anmäler dig till evenemanget kommer få möjligheten att tillsammans i ett team skapa prototyper av allt från appar till interaktiva upplevelser som kan användas på museum, bibliotek, arkiv eller gallerier.

Läs mer om och anmäl dig till Hack for Heritage 2020 på Riksantikvarieämbetets hemsida 

Hack for Heritage är ett så kallat hackaton som arrangeras av Riksantikvarieämbetet och Kulturarvsinkubatorn i Visby. 

Visste du att Kulturarvsinkubatorn i Visby är en av endast fyra i världen? Övriga kulturarvsinkubatorer ligger i New York, Paris och Wellington.

Inkubatorn växte fram som ett projekt delfinansierat av bland andra Hållbara Gotland. Målet med att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland är att öka entreprenörskapet och företagandet inom kulturarvsområdet.

Arbetet går ut på att hitta nya innovativa idéer som bidrar till en hållbar tillväxt för kulturarv världen över. Fokus är på att utveckla digitala tjänster och produkter, ett arbete du kan delta i genom exempelvis Hack for Heritage.

Läs mer om Kulturarvsinkubatorn på kaink.se 
Läs mer om Hållbara Gotland på gotland.se