Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdcentraler får högt betyg av AT-läkare

Publicerad 2020-09-11 06:58
Region Gotland rankas återigen som den näst bästa primärvårdsplaceringen för AT-läkare på vårdcentraler i Sverige.
I rankingen av AT-orter, som genomförs årligen av Sveriges Yngres Läkarförening (SYLF), ligger Gotland en 21:e plats. För tredje året i rad rankas utbildningsblocket på de gotländska vårdcentralerna bland de högsta i landet, på en 2:e plats.
 
- Det är oerhört glädjande resultat och så viktigt för den gotländska folkhälsan att region Gotland kan fortsätta erbjuda förstklassig allmäntjänstgöring för läkare. AT-läkare är framtidens specialistläkare, säger Nils Block, övergripande studierektor för AT/ST-läkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Utbildningsblocken på Visby lasarett rankas något lägre än föregående år

- Betydelsen av ett kontinuerligt arbete, där vi bevakar, stärker och utvecklar alla led av vår AT och ST-läkarutbildning, kan inte överskattas. Våra klinikspecifika studierektorer gör ett fantastiskt jobb och vi ser det som en sporre att komma tillbaka än starkare i nästa års AT-ranking, säger Nils Block.

Engagemang och kontinuitet viktiga framgångsfaktorer i primärvården

- Engagerade AT-läkare tillsammans med bra struktur, tillgängliga och engagerade handledare, kontinuerlig feedback, och regelbunden undervisning är några framgångsfaktorer som lyfts fram av våra unga läkare, säger avgående AT-studierektor för primärvården, Ann Hovland-Tånneryd, och efterträdaren Julia Gitchamo.

AT-rankning – nationell mätning som görs varje år

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) genomför varje år en ranking av landets sjukhus/vårdcentraler med utgångspunkt i hur AT-tjänstgöringen upplevs av föreningens medlemmar. Rankingen baseras på enkätsvar från medlemmarna som genomför eller nyligen avslutat AT.