Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för projektet Framtidens förskola och grundskola

Kommande dialog- och informationstillfället ställs in

Publicerad 2020-09-10 18:05
Det digitala informationsmötet med utfrågning om framtidens förskola och grundskola som skulle ha genomförts den 16 september är inställt. Vi återkommer med nytt datum och tid för dialog och information till medborgare om förslaget till ny förskole- och grundskoleorganisation.
Detta med anledning av att beslutsprocessen flyttats framåt i tiden. Vi har siktet inställt på genomförande i oktober månad. Då berättar vi mer om hur vi egentligen har tänkt och varför tycker vi att vissa förskolor och grundskolor ska avvecklas?
Läs mer om Framtidens förskola och grundskola på www.gotland.se/ffg