Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländska barn och ungdomar i stor studie om coronapandemin

Publicerad 2020-09-10 11:42
Uppsala Universitet har tillsammans med Länsförsäkringars forskningsfond genomfört en unik studie där över 1000 barn och unga har gett sin syn på coronapandemin. En stor del av enkätsvaren kommer från Gotland.

Oro för sjukdom och död

Man ser att barn och ungdomar har påverkats tydligt av pandemin och att oro för sjukdom och död är vanligt i alla åldrar. De flesta är oroliga för äldre släktingar och en del är bekymrade över förälder i riskgrupp. Ett återkommande problem är psykisk ohälsa som har förvärrats av pandemin:

- Jag är jätteorolig för att någon i min närhet ska bli allvarligt sjuk, dö eller få stora ekonomiska förluster. Ångesten blir starkare och starkare och jag gråter flera gånger varje dag, säger en sjuttonåring från Stockholm.

- Jag är orolig att forskarna tagit fel och att även unga kan dö, säger en sexåring från Örebro.

Oron bör tas på allvar och för yngre barn kan det behövas sagor och berättelser som hjälper dem med sina tankar i spåren av corona.

Existentiella tankar

Pandemin har också lett till möjligheter att diskutera viktiga, existentiella frågor. 60 procent av ungdomarna uppgav att de tänkte på de viktiga sakerna i sitt liv, till exempel att umgås med familjen samt att vistas i naturen.

Det finns mycket att lära av barnen, både när det gäller framtida samhällskriser, men även hur vi kan agera för ett mer socialt, ekonomiskt och klimatmässigt, hållbart samhälle:

- Att se människor från alla möjliga olika länder jobba tillsammans mot ett gemensamt mål och försöka skydda varandra är vackert, säger en sextonåring från Skåne.

Barn och unga måste ses som en viktig målgrupp

Gymnasiestudenter har fått ta stort eget ansvar för att strukturera sin vardag och bedriva studier. Inställda aktiviteter och annat som barn sett fram emot har förändrats under pandemin. 

Barn och unga behöver fångas upp och ses som en viktig, egen målgrupp för samhällsinformation i samband med kriser. Information riktad direkt till målgruppen skapar delaktighet och minskar känslan av att bli överrumplad av hemska nyheter.