Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kollektivtrafikens rutiner

Du bör noga ta del av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att kunna avgöra om en resa är lämplig för dig.

Folkhälsomyndigheten avråder sedan 13 juni 2020 från resor i allmän kollektivtrafik.

Om du måste resa kollektivt under coronapandemin så har kollektivtrafiken på Gotland anpassats för att minska risken för smittspridning. 

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken måndag till fredag mellan klockan 07:00–09:00 samt mellan klockan 16:00–18:00. 

Rådet om att använda munskydd gäller i all kollektivtrafik i Sverige, där det inte går att boka plats.

Läs mer om hur kollektivtrafiken anpassats under coronapandemin.