Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smittskyddsläkarens råd

Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd är viktigt för att minska smittspridningen. Maria Amér är smittskyddsläkare i Region Gotland svarar på några frågor kring hur vi ska tänka under coronapandemin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande:

  • Håll avstånd till andra inomhus och utomhus
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Använd handdesinfektion när det är möjligt

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Smittan är så allvarlig att den kommer att påverka vårt samhälle på många sätt. Alla måste därför agera efter de råd som myndigheterna gett ut. Ett mål är att andelen som är sjuka på samma gång inte ska vara fler än det som sjukvården klarar av att hantera. Alla måste då ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.
Covid-19 sprids med droppsmitta, det vill säga att någon hostar och nyser ut virus så att någon annan får virus in i sina luftvägar. Genom att hålla avstånd träffas vi inte av dropparna, och då minskar risken att bli smittad.
Du vet inte alltid vem du har runt omkring dig i affären exempelvis. Det säkraste sättet att inte smitta någon och inte själv bli smittad är genom att hålla avstånd och begränsa sina sociala kontakter.
När en sjukdom som covid-19 drabbar en stor del av befolkningen så kommer vi också att ha de som inte är i riskgrupperna som blir sjuka och vi kommer att se dödsfall även i dessa grupper. Vi ser dessutom nu i höst att personer mellan 20-29 år driver den här pandemin. Det handlar om att skydda så många som möjligt. Man ska komma ihåg att detta är en ny sjukdom som vi inte har något bot eller vaccin emot och målet är därför att undvika att många blir sjuka.
Man ska inte samla ihop andra personer än de man brukar träffa och inte vara fler än 50 personer på samma plats. Den lilla gruppen som man brukar umgås med kan man samla ihop under förutsättning att smittskyddsråden kan uppfyllas. Det vill säga att man kan ha god handhygien, att man kan ha 1,5-2 meters avstånd från varandra, att man hostar och nyser i armvecket och stannar hemma om man känner sig det minsta sjuk. Helst ska man ses utomhus och även då hålla avstånd och följa de övriga rekommendationerna. Det är ett jättestort ansvar att se till att det inte blir trängsel.