Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allmänt om corona och covid-19

Region Gotland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens nationella strategier. Vid behov anpassas råden och rekommendationerna till vad som är nödvändigt med hänsyn tagen till smittläget i vår region. Rutiner i alla våra verksamheter anpassas för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Så rapporterar Region Gotland om coronaläget

Vi publicerar en regional veckorapport som pdf med statistik om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland på måndagar (alternativt första helgfria vardagen) mellan klockan 14.30–15.00. Vi publicerar även en dagsrapport som pdf på vardagar senast kl. 15.00.  

I veckorapporten framgår:

  • Totalt antal bekräftade fall, varav bekräftade fall föregående vecka.
  • Totalt antal avlidna, varav antal avlidna föregående vecka.
  • Antal slutenvårdstillfällen, varav individer som krävt slutenvård.
  • Åldersfördelning på de smittade.
  • Totalt antal provtagna respektive antal positiva fall föregående vecka.
  • Totala antalet vaccinerade med 1 respektive 2 doser.

Veckorapporten publiceras även som en nyhet med en kommentar av Region Gotlands smittskyddsläkare kring det aktuella läget på Gotland.

I dagsrapporten framgår:

  • Bekräftade fall av covid-19 per dag.
  • Bekräftade fall hittills under innevarande vecka.
  • Antalet inskrivna på vårdavdelning vardagar, aktuell dag samt diagram som omfattar de senaste två veckorna (samma som ingår i veckorapporten).

Länk till statistik och lägesrapporter om covid-19

Information om covid-19 från andra myndigheter

Har du funderingar kring coronaviruset? Sök i första hand information på tillförlitliga källor på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177 Vårdguiden. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Riskgrupp

En del personer kan få väldigt allvarliga symtom av covid-19. Du kan tala med din läkare för att bedöma om du tillhör en riskgrupp eller inte.

Risken för att bli allvarligt sjuk av covid-19 är högre för personer som är 70 år och äldre. Även vissa sjukdomar som kan öka risken för att få svåra symtom.

Bygglov och Klart Vatten tar inte emot drop-in-besök


Bygglov
Observera att vår kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Klart Vatten

Observera att vår kundmottagning i Visby är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Vi besvarar telefon och e-post som vanligt.

Telefon: 0498-26 95 90 (telefontid vardagar klockan 09.00-12.00)
E-post: klartvatten@gotland.se

Hitta direkt