Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så tänker vi oss framtidens förskole- och grundskoleorganisation

Under onsdagskvällen fick Region Gotlands förskole- och grundskolepersonal ta del av ett kommande förslag till ny organisation för förskolan och grundskolan. Förlaget i sin nuvarande form – det vill säga innan den gått som formell handling till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - innehåller en avveckling av två förskolor och åtta grundskolor.