BUN § 83

Utskrivet från: http://gotland.se/10794

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-10-02
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-09-24

BUN § 83
Rapporter

Rapporter

Förvaltningschefen informerade om

- kösituationen inom förskoleverksamheten


Rapporten läggs till handlingarna

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. Rapporten läggs till handlingarna