BUN § 85

Utskrivet från: http://gotland.se/10792

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2003-10-02
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-09-24

BUN § 85
Övriga ärenden från arbetsutskott och Gy/vux-utskott

§ Projektet ”Tryggve (Au § 68)
§ Gymnasieskolornas uppdrag/utvecklingsområden;
Richard Steffen-gymnasiet (Gy/vux-au § 17)
§ Budget 2004 samt programpeng år 2004
(Gy/vux-au § 19)
§ Planering för gymnasieskolans lokalbehov (Gy/vux-au § 20)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns