Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

För dig som möter anhöriga i tjänsten

Du som arbetar inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård, ska tidigt uppmärksamma anhöriga och hjälpa dem att komma i kontakt med oss.

För att underlätta för dig som i tjänsten möter anhöriga har vi utformat en intern e-tjänst som du kan använda när du lämnar en intresseanmälan om anhörigstöd.

Länk till intern e-tjänst för dig som arbetar inom Region Gotland.
 

Du som arbetar i privat regi, till exempel privat hemtjänst, vårdcentral eller liknande använder den externa e-tjänsten. Hjälp gärna den anhöriga i sittande möte att lämna in en intresseanmälan via e-tjänsten. 

Länk till extern e-tjänst för dig som arbetar i privat regi


Varför är detta viktigt?
Många anhöriga vill ha och behöver mer stöd i sin anhörigroll. Många orkar inte höra av sig till oss på egen hand. Därför är det centralt att du som möter anhöriga hjälper till genom att förmedla kontakt.

Anhöriga berättar själva att ett gott bemötande inom vård och omsorg, många gånger är det som gör störst skillnad för deras egen upplevelse av hälsa och sammanhang. Så - tack för att du möter anhöriga och inkluderar dem, på det sätt som är möjligt där just du arbetar.

En kort film om anhörigstöd och ditt ansvar i tjänsten (2 minuter).


Överenskommelse om anhörigstöd mellan nämnderna
Det finns en överenskommelse mellan socialnämnd och hälso- och sjukvårdsnämnd, som reglerar att detta är ett uppdrag som samtlig personal som möter anhöriga, ska fullfölja.


Inom kort kommer du här att kunna ta del av:

  • ett arbetsmaterial om anhörigfrågor att arbeta med i din arbetsgrupp
  • datum för webinarium, där du träffar personal ifrån anhörigteamet via video.
    Där finns möjlighet att ställa frågor, få aktuell information och ny kunskap.