Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykiatrin öppnar ytterligare två vårdplatser efter branden

Publicerad 2020-08-27 14:57
Under eftermiddagen öppnas ytterligare två vårdplatser på avdelning B (psykiatriska heldygnsvården) efter branden i måndags, likaså öppnas de två barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatserna.

- Sammantaget innebär detta att det finns 16 disponibla slutenvårdsplatser för psykiatriskt vårdbehov, 14 för vuxna samt 2 för barn och unga. Två vårdrum kommer fortsatt hållas stängda för renoveringsarbete, säger enhetschef Jenny Hult.