Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fler verksamheter än tidigare tog emot feriejobbare

Publicerad 2020-08-26 15:57
Denna sommar tog rekordmånga regionverksamheter emot feriejobbare – hela 21 stycken plus två projekt - och det är något som Sanna Nurmi Stumle som är samordnare av de kommunala feriejobben är enormt tacksam för.
- Vi vill tacka alla de verksamheter som tagit emot feriejobbare i sommar. Särskilt som vi förlorade nästan alla feriejobbsplatserna inom äldreomsorgen och förskolan på grund av den pågående coronapandemin, säger hon.

Och ungdomarna har över lag varit nöjda med årets feriejobb – de visar en nyligen genomförd uppföljning. Det genomsnittliga omdömet om helhetsupplevelsen av feriejobbet var 4,37 på en femgradig skala. Några av de svarande har uppgett att de fått möjligheten att få lära sig mer inom ett område de redan tycker är intressant, att de uppskattat erfarenheten av att få arbeta med människor man inte känner och att deras jobbinsatser spelat roll eftersom ordinarie personal kunnat kopplas loss från enklare arbetsuppgifter och fokusera på huvudsysslan: människor.

Men det är två saker som stuckit ut i uppföljningen: arbetsuppgifter upplevts tråkiga eller att man haft för lite att göra.

- Ungdomarna tycker att vissa arbetsuppgifter som ogräsrensning och skräpplockning är tråkiga. Och så kan det ju vara. Det är ju det första sommarjobbet för många och kanske är det så att man haft andra förväntningar, säger Sanna Nurmi Stumle.

Målet framåt är att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda feriejobb i just Region Gotlands verksamheter.

- Feriejobb är ett bra sätt att ge inblick i våra välfärdsyrken, bredden av yrken och Region Gotland som arbetsgivare. Det är en chans vi vill ta vara på. Kanske ser vi redan nu våra blivande kollegor, säger Sanna Nurmi Stumle.

Fakta feriejobb sommaren 2020

Antal feriejobbade ungdomar: 225 (föregående år: 176).

Andel inom regionens verksamheter: 80 procent. År 2019 återfanns cirka 50 procent av jobben inom regionen 2019. År 2018 var det bara drygt 20 (eller en femtedel).

Arbetsområden i år:

  • Fritidsverksamhet
  • Ungdomsverksamhet
  • Bibliotek
  • Fastighetsskötsel och parkarbete (bl.a sommarfixarna)
  • Administration/konsultuppdrag
  • Fenomenalen Science Center
  • Träffpunkt Gråbo
  • Dans
  • Frilansmusiker