Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Driftstörningen av Region Gotlands telefoni är nu avhjälpt

Publicerad 2020-08-26 15:10
Den driftstörning som under eftermiddagen varit på Region Gotlands telefoni är nu avhjälpt och alla telefoner ska nu vara möjliga att nå.