Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stora driftstörningar av telefonin inom Region Gotland

Publicerad 2020-08-26 14:07
Region Gotland har för närvarande stora driftstörningar i telefonin. Driftsstörningen vid leverantören är nationell, det vill säga hela landet är drabbat. Felsökning pågår men det är för närvarande oklart när felet kan vara avhjälpt.

Det är främst direktanknytningar inom Region Gotland som berörs av driftstörningen.

Mottagningar och avdelningar på Visby lasarett berörs inte av driftsavbrottet.

I de fall man behöver kontakta någon verksamhet eller tjänsteman inom Region Gotland och det finns ett  mobilnummer kan det fungera att ringa på det Alternativ är att använda mailen förnamn.efternamn@gotland.se