Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykiatrin öppnar delar av brandskadad vårdavdelning

Publicerad 2020-08-26 10:32
Under eftermiddagen kommer delar av psykiatrins vårdavdelning B öppnas igen efter branden i måndags där inga personer kom till skada.

- Vi öppnar fem vårdplatser idag vilket ger totalt 14 vårdplatser för vuxna patienter med psykiatriskt vårdbehov. De två barn- och ungdomsplatserna kommer att vi att hålla stängt tills vidare, säger enhetschef Jenny Hult.