Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland berörs inte av falskt positiva provsvar om covid-19

Publicerad 2020-08-25 15:36
Folkhälsomyndigheten meddelade idag att två laboratorier som analyserar tester för covid-19 åt nio regioner i landet har lämnat felaktiga provsvar. Region Gotland anlitar inte dessa laboratorier och berörs därför inte.
Enligt Folkhälsomyndigheten vidtogs åtgärder omedelbart vid de två berörda laboratorierna Pandemic Center vid Karolinska Institutet och ABC-labs och samtliga prover analyserade efter den 15 augusti är korrekta.
 
– Regionens tester för covid-19 analyseras av Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm och berörs därför inte. Laboratorierna har noggranna kvalitetsrutiner för att eventuella fel ska upptäckas och rättas till, vilket har skett i det här fallet, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats