Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbudet på ön tas bort den 1 september

Den 1 april i år lades ett bevattningsförbud för många abonnenter på Gotland som är kopplade till regionens vattenledningsnät. Bland annat lägre förbrukning än väntat, samt att bräckvattenverket på södra ön nu är i drift, gör att regionen upphäver bevattningsförbudet på hela ön från tisdag den 1 september.

– Under sommaren har vi haft färre besökare och därmed lägre vattenförbrukning, och nu minskar det ju med besökare. Nivån i ytvattentäkten Tingstäde träsk är just nu bra för den här tiden av året. Dessutom är nivåerna i Visby vattentäkt högre än samma tid tidigare år, berättar Patrik Johansson, enhetschef vatten på Region Gotlands VA-avdelning.

Han tillägger också att vattenverket på södra Gotland producerar bra med vatten till just södra ön. Detta gör att man från Visby sluppit att skicka iväg så mycket vatten i ledningarna söderut, vilket alltså sparat på det tillgängliga vattnet i Visby.

Men det är fortfarande lågt i grundvattenmagasinen, så alla uppmanas att vara lite försiktiga med det kommunala dricksvattnet och det vatten som tas från egna brunnar.